Payrolling

U heeft een kandidaat voor een bepaalde vacature? U wilt uw bestaande medewerkers flexibel inzetten? U wilt kosten besparen op uw werkgeverslasten?

 

Dan is payrolling de oplossing. U draagt zelf de kandidaat aan die vervolgens bij Flying Eagle in dienst komt. 

Bij payrolling geeft u als bedrijf uw werkgeverschap uit handen en komt uw personeel in dienst van een payroll-organisatie. Hierdoor geeft u de werkgeversrisico’s uit handen en ontdoet u zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen. Uw medewerkers worden via Flying Eagle betaald volgens een af te stemmen CAO.  Uw verplichte afdrachten aan sectorfondsen en collectieve pensioenvoorzieningen vervallen.

 Voordelen payrolling 

 • administratieve lastenverlichting
 • minder loonkosten; u betaalt immers alleen de werkelijk gemaakte uren
 • geen kosten bij ziekteverzuim
 • een duidelijk all in tarief
 • geen arbeidsrechtelijke – en werkgeversrisico’s
 • efficiency, u kunt meer tijd vrijmaken voor uw corebusiness

 Werkwijze payrolling

 • U neemt zelf uw medewerkers aan
 • U spreekt met uw medewerkers arbeidsvoorwaarden af.
 • Vervolgens besteedt u het werkgeverschap uit aan Flying Eagle oog voor talent.
 • Uw medewerkers komen bij een payrollorganisatie op de loonlijst
 • Flying Eagle verzorgt uw gehele personeelsadministratie
 • Flying Eagle regelt de betaling van salarissen en de afdracht van loonbelasting en premies
 • Flying Eagle reserveert vrije dagen, vakantiegeld en pensioen
 • Uw werknemers vullen hun uren online in via onze site www.flyingeagle.nl in ons urenregistratiesysteem
 • U ontvangt een heldere factuur met alle gewerkte uren per medewerker per week

Payrolling via Flying Eagle? Neem dan contact met ons op.