Werving & Selectie

Oog voor talent

De beste kandidaat, op de juiste plek, in een passende rol. Mensen, taken en organisatiestructuren zijn drie factoren, die elkaar onderling aanvullen. Of juist niet! Soms heeft een organisatie te kampen met vastgelopen projecten, vastgeroeste medewerkers of gewoon een algeheel gevoel van stagnatie. Gestagneerde projecten leiden tot tijdsverlies, het niet behalen van deadlines en uiteindelijk winstderving. Ontevreden of verveelde medewerkers zijn doorgaans een stuk minder productief, iets dat de dagelijkse werkzaamheden niet ten goede komt.

Het (tijdelijk) opnieuw of anders invullen van bepaalde functies kan in een dergelijk geval uitkomst bieden. Projecten worden weer met frisse ambitie opgepakt, achterstallige werkzaamheden worden in een rap tempo uitgevoerd en uw organisatie loopt als gevolg hiervan weer soepel. Ook kunnen specifieke taken en/of takenpakketten aan een nieuwe medewerker worden gedelegeerd, waardoor bestaande medewerkers meer tijd krijgen om zich wellicht op andere gebieden te ontwikkelen.

In elk geval biedt het inhuren van nieuw talent binnen uw organisatie veelal de oplossing voor dergelijke problemen, doordat reeds bestaande denkwijzen kunnen worden aangevuld met een nieuwe kijk op de zaak.

Flying Eagle kan u op alle gebieden ondersteunen binnen het proces van nieuw(tijdelijk) personeel. Wij beschikken over ruime ervaring in:

Deze onderdelen zijn zowel afzonderlijk als met elkaar te combineren, bijvoorbeeld om nieuw personeel te werven en tegelijkertijd de talenten van bestaand personeel meer naar voren te laten komen. De juiste talenten op de juiste plaats binnen een onderneming biedt meer rendement voor een organisatie of bedrijf en een productieve en prettige werksfeer.

Bent u als organisatie geïnteresseerd in onze diensten? Of ben je wellicht als professional op zoek naar een nieuwe functie? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact op, om de wederzijdse mogelijkheden te bespreken.

 

Op de hoogte blijven?Contact

Heb je toch nog een dringende vraag?Contact