Over ons

Heeft u het gevoel dat uw organisatie wel een frisse blik kan gebruiken?

Organisaties kunnen na een bepaalde periode enigszins klem zitten in vaste patronen en stoffige imago’s. Hierdoor kunt u misschien het gevoel hebben, dat uw bedrijfsactiviteiten geen vruchten meer afwerpen en medewerkers stil blijven staan in hun ontwikkeling.

Flying Eagle staat organisaties bij om de dagelijkse gang van zaken weer draaiende te krijgen. Wij opereren vanuit een visie, die dynamiek en beweging als kerncomponenten ziet voor het behalen van succes. Waarom? Omdat we enkel vooruit komen, indien we buiten de gebaande paden treden. Blijf je als organisatie stilzitten, dan bereik je een plateau.

Flying Eagle biedt diensten op het gebied van sales & marketing, vormgeving en het organiseren van evenementen. Alle drie de deelgebieden zijn er op gericht, om uw organisatie van een nieuw perspectief te voorzien. Welke visie heeft u als bedrijf? Welk doel wilt u bereiken?

Door oog voor uw bedrijf te hebben, komt u tot nieuwe hoogten en kunnen medewerkers hun talenten verder ontwikkelen. Door het goede voorbeeld te geven, volgen uw medewerkers immers vanzelf.

Kent u het verhaal van de arend in het kippenhok?

Op een mooie dag vond een boer een klein arendje. De moeder arend was nergens te bekennen. “Wat sneu, het kleine wezentje is moederloos!” dacht de boer, waarna hij de kleine vogel meenam naar zijn boerderij. De boer besloot dat het een goed idee zou zijn, om de arend bij de kippen te zetten. Zodat het kleine wezentje alsnog van een familie kon genieten. Maanden gingen voorbij, de arend groeide gestaag.

Na verloop van tijd kreeg de boer onverwachts bezoek van een achterneef. Het eerste dat de neef zag, was de grote arend in het inmiddels wel erg kleine kippenhok. “Wat doet die arend daar nou?” vroeg hij aan de boer. De boer vertelde hoe hij de arend als klein vogeltje had gevonden en de reden waarom hij de arend bij de kippen had geplaatst. Waarop de neef antwoordde: “Maar zo leert hij toch nooit vliegen?”

De boer zei tegen zijn neef: “Maar dat maakt toch niet uit? Hij denkt nu dat hij een kip is en kippen kunnen niet vliegen”. De neef zette hier zijn vraagtekens bij en vroeg, of hij de arend mocht leren vliegen. “Prima, wat jij wilt!” zei de boer.

De volgende ochtend nam de neef de arend uit het hok en gebood hem te vliegen. Met weinig resultaat… De arend keek de neef kippig aan en liep terug het hok in; zijn inmiddels veilige nestje. De neef was echter vastbesloten. De volgende dag probeerde hij het weer, met hetzelfde resultaat. Dit ging een aantal weken zo door, totdat de neef ineens een idee kreeg. Wat nu, als hij de arend mee zou nemen naar een plek waar andere arend te zien zijn? Misschien herinnert het dier zich dan weer, waar hij vandaan komt.

Vol goede moed nam de neef de arend uit het kippenhok, pakte de jeep en reed uren rond. Totdat hij bij een hoge rots kwam, waar hij een majestueuze arend luidkeels omheen zag cirkelen. Hij nam zijn ‘eigen’ arend uit de auto en liep naar de rots. De arend was duidelijk in de ban van de kreten die zijn soortgenoot liet horen en begon ineens druk te bewegen. De neef zette de arend op de grond, waarna het prachtige dier een grote aanloop nam… En na een paar pogingen ineens van de grond kwam. Hoger en hoger vloog de arend, alsof hij nooit anders had gedaan. Tot hij enkel nog een stipje aan de horizon was, waarna hij uit het zicht verdween. Vol blijdschap keerde de neef terug naar de boer, die zich stomverbaasd afvroeg waar de arend was.

“Daar waar hij thuishoort, hoog vliegend in de lucht!” was het enige dat de neef antwoordde.

Bovenstaand verhaal sprak mij persoonlijk aan tijdens een ondernemersbijeenkomst van Stichting Dorcas in 2012. Vele bedrijven en personen hadden behoorlijk last van de economische crisis die toen gaande was in ons land en in de wereld om ons heen.

Net zoals de arend, bevinden wij ons vaak in een zelfgecreëerd kippenhok. Vol met vast geplamuurde overtuigingen, door anderen ingegeven denkbeelden en verlammende patronen.
Blijven we daar zitten, dan komen we nooit vooruit.

Zo zie ik het persoonlijk ook; blijven zitten in het kippenhok is kiezen voor de gemakkelijke weg. Uitvliegen daarentegen met de gaven en talenten die je bezit is zeker niet de makkelijkste weg, maar wel de mooiste weg om vooruit te gaan.
Zakelijk gezien ben ik ervan overtuigd dat bedrijven en werknemers ook juist tegen de storm in moeten gaan. Om op nieuwe hoogten te komen en een bredere visie te verkrijgen. Ik geloof niet
in oplossingen op korte termijn, maar enkel in constructieve veranderingen voor de middellange en lange termijn. Dit vereist weliswaar wat meer werk en inzet, ik kan u echter garanderen dat beide ruimschoots worden beloond.
Net als een arend, kunnen wij alleen hoog en ver vliegen indien we oude beperkende visies en overtuigingen van ons afgooien. Vandaar dus deze naam: Flying Eagle.

Het goede voorbeeld doet volgen. Flying Eagle staat u graag bij met het vinden van dit goede voorbeeld. Neem vandaag nog contact met ons op, om ook door uw organisatie een frisse wind te laten waaien.

De drijvende kracht achter Flying Eagle is Eelco Slingerland. Lees meer bij testimonial wat anderen over ons zeggen.

Op de hoogte blijven?Contact

Heb je toch nog een dringende vraag?Contact